SKÆRMREGLER

Værd at vide om skærmreglerne

Start af nyt spil
Nord lægger kortmappen op på slæden, og Vest lukker skærmen.

Under meldeforløbet
Når slæden er hos Nord og Øst, melder begge spillere efter tur. Når Øst har meldt, sender Nord slæden over til Syd og Vest; vice versa. Det er kun Nord og Syd, der må bestyre slæden.
Hvis både du og din skærmfælle melder hurtigt, bør Nord (Syd) forsinke slæden, således at der i alt går 15-20 sekunder.
Stop-kortet benyttes ikke! Det er overflødigt, da ideen er at sikre, at MTV ikke giver sin makker ubeføjede oplysninger ved en lynmelding, men det garderer skærmene jo allerede imod.
Utilstrækkelige meldinger og meldinger uden for tur må ikke accepteres, men skal rettes inden slæden sendes ind på den anden side. De kan rettes uden straf.
•Meld lydløst!

Alert
Du skal alerte både dine egne og din makkers meldinger for skærmfællen. Dine egne meldinger alerter du, samtidig med at de afgives. Makkers meldinger alertes, så snart I modtager slæden.
Der alertes hele vejen op til 7-trinet i hele meldeforløbet, og kunstige doblinger alertes også.
Alerten skal foretages lydløst - du må absolut ikke banke i bordet. Men som ved spil uden skærme, er det dit ansvar, at din skærmfælle opfatter alerten. Ifølge skærmreglerne skal alerten afgives ved at lægge alertskiltet oven på skærmfællens meldeplads.

Hvornår er en melding afgivet?
En melding regnes først for afgivet, når meldingskortet ligger på slæden, og man har sluppet det. Meldinger, der skyldes et fejlgreb, skal rettes efter samme regler, som gælder uden skærme

Tøvepauser
Hvis din skærmfælle er længe om at melde, må du ikke tilkalde TL for at gøre opmærksom på pausen, tilkaldelsen skal komme fra den anden side af skærmen.

Afslutning af meldeforløbet samt spil af kortene
Efter den afsluttende pas skal slæden sendes over på den anden side af skærmen med det fulde meldeforløb på, uden at meldingskortene fjernes, så alle kan få repeteret meldeforløbet.
Det er altid Vest, der skal åbne skærmen, når åbningsudspillet er foretaget. Hvis udspillet er hos Nord eller Øst, banker de på skærmen, når udspillet er foretaget. NB! Et åbningsudspil uden for tur må ikke accepteres.

Forklaring af makkeraftaler
Ligesom meldinger skal forklaringer også afgives lydløst. Det foregår bedst skriftligt. Du skal forklare både egne og makkers meldinger, men kun til skærmfællen. Du må gerne spørge, selvom du ikke er i tur - specielt mens slæden er ovre på den anden side af skærmen.
Du kan også vælge at forklare meldinger uopfordret, specielt hvis du er i tvivl om, hvorvidt en bestemt melding skal alertes.
Hvis der er behov for forklaring af meldinger eller modspilsaftaler under spillet af kortene, skal skærmen lukkes, hvorefter spørgsmålet stilles til skærmfællen (skriftligt). Spørg aldrig "gennem skærmen", selvom det er din skærmfælles meldinger eller modspilsaftaler, du vil have afklaret.