Substitutter
 Dennis Andresen  23 23 63 21
 Uffe Hafstrøm  23 46 81 50
 Inger Just  23 44 86 02
 Cliff Kjersgaard  23 24 92 58
 John Kristiansen  60 17 54 43
 Pia Kristiansen  26 81 54 43
 Trond Langøren  24 90 38 47
 Jørn Gissemann Larsen  28 55 08 85
 Jan Nielsen  29 91 00 66
 Svend Novrup  20 10 50 77
 Finn Pedersen  60 25 53 15
 Søren Rasmussen  51 92 51 17
 Christian Rex  60 15 32 30
 Birthe Schmidt  29 16 36 51
 Jørgen Seidelin  66 13 62 82
 Claus Tegtmeier  25 37 38 98
 Anita Buus Thomsen  60 14 60 74
 Morten Vejlmark  20 84 37 40
 Poul Erik Vesterløkke  25 45 19 58
 Gert Vinkel  25 39 99 55