KLUBMESTRE

Klubmestre 2018-2019

Minihold

Otto Rübner, Jørn Gissemann, Jesper Thomsen og Rico Hemberg

Par A

Jesper Thomsen og Rico Hemberg

Par B

Verner Larsen og Jens Kjeldsen

   

Hold A

Helle Rasmussen, Jan Nielsen, Jesper Thomsen og Rico Hemberg

   

Butler A

Jesper Dall og Rico Hemberg

Butler B

Verner Larsen og Jens Kjeldsen

Klubmestre 2017-2018

Minihold

Helle Rasmussen, Maria Dam Mortensen, Jesper Dall og Rico Hemberg

Par A

Jesper Dall og Rico Hemberg

Par B

Niels Gundesen og Kaj Rosell

   

Hold A

Helle Rasmussen, Jan Nielsen, Jesper Dall og Rico Hemberg

Hold B

Nell Rindahl, Niels Lund, Susanne Thomsen og Claus Lund

   

Butler A

Jesper Dall og Rico Hemberg

Klubmestre 2016-2017

Minihold

Søren Rasmussen, Anita Jensen, Jesper Thomsen, Martin Juhl og Søren Gjaldbæk

Par A

Jesper Dall og Rico Hemberg

Par B

Søren Rasmussen og  Jesper Thomsen

   

Hold A

Helle Rasmussen, Jan Nielsen, Jesper Dall og Rico Hemberg

Hold B

Torsten Rasmussen, Søren Koch, Henrik Nissen og Henrik Brandt Ibsen

   

Butler A

Susanne Thomsen og Claus Lund

   
   

Klubmestre 2015-2016

Minihold

Helle Rasmussen og Jan Nielsen, Jesper Dall og Rico Hemberg

Hold A

Helle Rasmussen og Jan Nielsen, Jesper Dall og Rico Hemberg

Hold B

John Fjord, Uffe Hafstrøm, Jørgen Seidelin og Poul Bundgaard

   

Par A

Helle Rasmussen og Jan Nielsen

Par B

Henrik Gordon Petersen og Olof Malmros

   

Butler A

Susanne Thomsen og Claus Lund

   

Klubmestre 2014-2015

Minihold

 

Par A

 

Par B

 
   

Hold A

 

Hold B

 
   

Butler A

Henrik Gordon Petersen - Olof Malmros

   
   

Klubmestre 2013-2014

Minihold

 

Par A

Marianne Vestergaard og Susanne Thomsen

Par B

Poul Tønder og Poul Larsen

   

Hold A

 

Hold B

 
   

Butler A

Jesper Dall og Rico Hemberg

   

Klubmestre 2012-2013

Minihold

 

Par A

Marianne Vestergaard og Susanne Thomsen

Par B

Poul Tønder og Poul Larsen

   

Hold A

 

Hold B

 
   

Butler A

Jesper Dall og Rico Hemberg

   
   

Klubmestre 2011-2012

Minihold

Jesper Dall, Rico Hemberg, Helle Rasmussen og Claus Lund

Par A

Jesper Dall - Rico Hemberg

Par B

Kurt Boysen - Jens Kjeldsen

   

Hold A

Helle Rasmussen, Claus Lund, Jesper Dall og Rico Hemberg

Hold B

Leise Hemberg, Charles, Mads Krogsgaard og Henning Kruse

   

Butler A

Henrik Gordon Petersen - Olof Malmros

Butler B

Henning Kruse og Mads Krogsgaard

   

Klubmestre 2010-2011

Minihold

Dorthe Schaltz, Peter Schaltz, Martin Schaltz, Rico Hemberg

Par A

Martin Schaltz - Rico Hemberg

Par B

Leise Hemberg - Frederik Skovly

   

Hold A

Dorthe Schaltz, Peter Schaltz, Martin Schaltz, Rico Hemberg

Hold B

Marianne Vestergaard - Susanne Thomsen, Marie Henriksen og Torsten Rasmussen

   

Butler A

Henrik Gordon Petersen - Olof Malmros

Butler B

Poul Just og Kim Svendsen

   

Klubmestre 2009-2010

Minihold

 

Par A

Martin Schaltz - Rico Hemberg

Par B

Henning Kruse og Mads Krogsgård

   

Hold A

Dorthe Schaltz, Peter Schaltz, Martin Schaltz, Rico Hemberg

Hold B

Preben Mohr, Per Nielsen, Keld Boysen og Kurt Boysen

   

Butler A

Martin Schaltz & Rico Hemberg

Butler B

Niels Gundesen og Kaj Rosell

   

Klubmestre 2008-2009

Minihold

Helle Rasmussen, Claus Lund, Mads Krogsgaard og Hen9ng Kruse

   

Par A

Poul Erik Vesterløkke & Jesper Thomsen

Par B

Niels Lund & Jørgen Röhl

Par C

Lars Korsholm & Søren Asger Petersen

   

Hold A

Martin Schaltz, Henrik Gordon, Olof Malmros og Rico Hemberg

Hold B

Preben Mohr, Per Nielsen, Keld Boysen og Kurt Boysen

Hold C

Else Andersen, Erling Andersen, Verner Larsen og Kim Svendsen

   

Butler

Martin Schaltz & Rico Hemberg

   

Klubmestre 2007-2008

Minihold

Dorthe, Peter, Martin Schaltz og Rico Hemberg

   

Par A

Leise Hemberg & Charles

Par B

Bent Søholm & Jørgen Nielsen

Par C

Søren Rasmussen & Claus Lund

Par D

Jørgen Seidelin & Poul Bundgaard

   

Hold A

Helle Rasmussen, Anita Jensen, Claus Lund & Søren Rasmussen

Hold B

Kurt Boysen, Keld Boysen, Jane Norgren og Kurt Jeppesen

Hold C

Lone Mortensen, Kaj Rosell, Niels Kryger & Finn Thomas Nielsen

   

Butler A

Henrik Gordon & Olof Malmros

Butler B

Helle Rasmussen & Anita Jensen

Butler C

Peter Keldgaard Jensen & Morten Riber

Butler D

Jane Otto & Uffe Hafstrøm

   

Klubmestre 2006-2007

Par A

Henrik Gordon & Olof Malmros

Par B

Mads Krogsgaard & Lars K Nielsen

Par C

Helle Rasmussen & Claus Lund

   

Minihold

Helle Rasmussen, Claus Lund, Anita Jensen og Jan Nielsen

   

Hold A

Poul Erik Vesterløkke, Niels Lund, Martin Schaltz og Rico Hemberg

Hold B

Marianne Vestergaard, Susanne Thomsen, Martin Juhl og Søren Gjaldbæk

Hold C

Jane Norgren, Kurt Jeppesen, Claus Klewe og Lars Korsholm

   

Butler

Martin Schaltz & Rico Hemberg

   

Klubmestre 2005-2006

Butler:

Søren Rasmussen & Flemming Poulsen

   

Hold:

Søren Rasmussen, Flemming Poulsen, Claus Lund & Torsten Rasmussen

   

Minihold:

Søren Rasmussen, Flemming Poulsen, Claus Lund & Torsten Rasmussen

   

Par:

Leise Hemberg & Charles

   

Imp-across:

Charles med substitutter