DALLs CORNER

BUTLERTURNERING DEN 14. SEPTEMBER 

SPIL 6

Spil 6_140916

N                   Ø                   S                    V

-                     P                    P                    1SP              

P                    2SP               3RU               a.p.

Hvordan spiller du 3 ruder med klør es ud og mere klør? Du har tre tabere i de sorte farver, og en i hjerter når Vest ikke har spar EK (med EK i spar havde han ikke spillet klør ud). Så du skal finde ruder dame til det niende stik.

Jeg stak med klør konge i stik 2 og fortsatte med…en lille spar…fra hånden. Hallo, jeg var jo på bordet! Nu måtte jeg hellere vågne op. Jeg fortsatte med klør fra bordet, hvor jeg kastede spar hjemme, samme gjorde Gert i vest. Kurt i øst spillede endnu en stor klør, hvor min sidste spar forsvandt og vest lagde…en hjerter. Kurt spillede nu spar, trumfet i syd. Efter tre gange hjerter var fordelingen klar: Vest havde 5-4-2-2 fordeling, så trumf fra top gav ni stik.

Der er flere interessante pointer i dette ”find fordelingen” spil. (1) Øst kunne efter stik tre have cashet spar konge og spillet klør – syd kan kaste sin hjertertaber, men det er nu ikke muligt med sikkerhed at afsløre sitsen tide, for vest kan også kaste hjerter med 5-3-3-2 fordeling, og så kan man ikke trumfe tredje gang hjerter hjem i hånden før man tager stilling til trumffarven. (2) Spilfører kan ikke ud fra de viste honnørpoint placere ruder dame, specielt ikke efter åbning 1SP i tredje hånd. (3) Rico ”straffede” mig ikke for at forhåndskonkurrere med 3RU, selv om 3UT kan være en vinder på en rigtig god dag trods min indledende pas. (4) Havde Gert i vest kastet spar på begge klør, havde jeg ikke kendt fordelingen med sikkerhed. (5) Når man køber spillet i 3RU som her med ni trumfer tilsammen, så sidder trumferne oftest 2-2 (a priori kun i 40% af tilfældene), fordi en spiller med single trumf ofte vil konkurrere videre som her i 3SP.

SPIL 13

Spil 13_140916

6SP i Nord.

 Jeg har ikke noget godt bud på meldingerne i et naturligt system efter 1SP-2HJ-2SP. 4RU er meldingen hvis man spiller cuebids, mens 4KL passer fint hvis man spiller Trelde-spørgemeldinger. 3SP krav må være drømmemeldingen, men den er jo bare inviterende. Rico og jeg havde et hel-kunstigt forløb til 6S, da vi spiller 1SP-2KL som udgangskrav-relæ, hvorefter åbner fortæller om sin hånd. Som Syd fik jeg at vide, at Nord har minimum og præcis 5-5 i spar-ruder, klørkontrol og ok kort til slem (givet at han har vist minimum!). Verner doblede undervejs som vest mit cuebid i 4RU, som Rico redoblede for at vise førsteomgangskontrol i farven, dvs esset. Med den information kunne jeg opgive de urealistiske drømme om storeslem og melde 6SP efter at have tjekket esser med 4UT.

Der kom som ventet ruder ud til damen. Med to ruderstik i sækken kan man tælle, at fem hjerter og fem trumfstik er nok. Dvs man vinder 6SP hvis trumferne sidder 3-2 og hjerterne ikke værre end 4-2 ved at trumfe en hjerter. Dog skal man huske at bevare en stor spar på bordet som indkomst til de rejste hjerter! En simpel spilleplan er derfor hjerter es, hjerter til trumf, spar dame, konge (sad de 3-2?), es og 12 topstik. Kun 3 af 7 spilførere vandt lilleslemmen i spar. Der var vist et par stykker der ærgrede sig ;-).

“Har man chancer hvis trumferne sidder 4-1? Ja, hvis man kan score seks hjerterstik. I så fald skal hjerterne brække uden at trumfe en hjerter. Den korrekte spilleplan efter ruder ud til damen er derfor: spar D, spar K. Trumf en hjerter hvis sparene sidder 3-2. Sidder trumferne 4-1 tager man hjerterne fra top og kaster klør hjemme. Hånden med fire trumfer oprindelig kan trumfe når den vil; uanset tilbagespil spilles trumf til bordet (trækker den sidste udesiddende trumf) og resten af hjerterne giver 12 stik og vundet kontrakt.
Denne gang skulle den korte trumfhånd (EKx) ikke topspilles først!”

SPIL 17

Spil 17_140916

3UT i Vest.

Trods de i alt 28 hp er 3UT ikke oplagt med lille spar ud til kongen. Hvad er bedste spilleplan, givet at sparene sidder 5-3? (ellers har modspillet kun fire stik) Det ser naturligt ud, som Marianne gjorde mod os, at spille klør fra top, men nu skal man gætte klørene, når nord stikker med esset og fortsætter i spar (nord kan rolig regne med, at spilfører ikke har EKx i spar hjemme, så havde hun brugt knægten i stik 1; og spar retur må uanset være eneste sættechance). Marianne vandt tvungent anden runde spar, trak klør dame og fortsatte med fire hjerterstik, hvor begge modspillere kastede ruder.

 Isoleret set er det en kende bedre at spille klør fra top, men så går man bet sammen med Marianne og flere andre spilførere. Hvis man kan læse udspillet som femfarve, så har nord vist 8 kort i major, mens syd har 6 kort i major, og nu er klørknibningen faktisk bedste chance! Når man spiller tredje runde klør hjem mod B9 og syd bekender med den sidste lille klør, så er der tre ledige pladser i nord (fem spar, tre hjerter og to klør har man ”set”), mens der er fire ledige pladser i syd (tre spar, tre hjerter og tre klør). Derfor er odds for at knibe syd for klør 10 i denne femkortsposition over 50% (***), hvis man vel at mærke har læst sparlængderne. Og der er ingen ekstra chance hvis man gør forkert og sparene sidder 4-4, for man har rejst fem stik til modspillet. Et klassisk bridgesituation med vurdering af sandsynligheder i en verden uden perfekt information. Det er bl.a. derfor det er så svært at lære computere at spille bridge, modsat skak. Hvis sparene sidder 4-4, så skal man naturlig blot rejse sit niende stik i ruder – så hold godt øje med informationerne i udspilsfarven.

Måske den bedste plan er den helt enkle, nemlig at indkassere sine fire hjerterstik efter stik et. NS skal da undvære et par kort, og det er ikke sikkert de kan se hvad der er væsentligt for spilfører. Aktuelt skal syd kaste ruder på den sidste hjerter – det er helt forkert hvis vest har KDxxx og KDB i ruder-klør. Jeg tror det er bedste chance i praksis og generelt en god ide, hvis der ikke er brug for transport mellem hænderne i farven: Tag dine topstik og se hvad der sker! Det kan dog være teknisk forkert, hvis syd har fem klør; da vil Mariannes plan føre i mål, for indkomsten til bordet kan bruges til at knibe klør 10 med sikkerhed, når nord ikke bekender til anden runde klør.

(***) Odds for klør 10 i syd er på det afgørende tidspunkt 4:3, dvs 4/7 udtrykt i brøker eller godt 57% – og nej, man kan ikke bruge informationen om at begge modstandere har kastet en ruder på hjerterne, læs Kelseys glimrende bog om bridge-odds, hvis du vil vide hvorfor!

SPIL 18

Spil 18_140916

4SP i Øst

Efter udspil af hjerter bonde til esset (bedre end kongen, da kongen afslører for syd hvor esset sidder, mens esset ikke afslører hvor kongen er) spillede Stoffer udmærket spar dame. Den gumlede jeg lidt på, stak og spillede ruder 10 til esset. Rico trak også ruder es før vi tog beten med en hjertertrumfning.

Modspillet er ikke svært, og 4SP gik da også ned ved 8 af 9 borde. Men ved ingen af bordene gik den sine to rettelige beter! Hvorfor ikke hjerter til trumf inde på ruder konge, og så ruder til esset og en rudertrumfning og et par ekstra imp i kassen? Jeg kan ikke se hvornår det kan koste i nord. Måske jeg skulle have dykket spar dame – har makker spar konge blank og ikke ruder es sender jeg kontrakten hjem, som jeg spillede. 

SPIL 23

Spil 23_140916

4HJ i Øst (ikke 5HJ eller 6HJ!)

4 af 11 par meldte den håbløse hjerterslem. Hvordan undgår man det, ja hvordan undgår man at komme i 5HJ, der er lige så håbløs? Hvis vi antager, at Øst åbner i baghånden med 1HJ og Vest melder 3HJ (eller 2KL omvendt Toronto), så bør Øst klappe hesten og tælle tabere – kan en forhåndspasset makker dække fire af fem tabere? Det er muligt, men det er ikke sandsynligt, og ingen af hænderne bør gå forbi 4HJ efter at have sniffet til slem med cuebids eller hvad man nu bruger. Men det er ikke let, indrømmet, hvis ikke man har slemværktøj til at afklare, at ingen af hænderne har en kortfarve. Øst kan drømme om Exxx Kxxx Exx xx i vest, men ti gange oftere har han noget ubrugeligt som aktuelt – og makker drømmer om at DU har KDxx EDxxxx Ex x i stedet for dine 19hp med en ekstra taber. Det er tilpasningen der afgør slempotentialet, ikke honnørpoint.

Når man har spillet med formanden i et par sæsoner står det lysende klart, at makker sjældent har det man håber på, trust me ;-). Men det er ikke umuligt…

SPIL 24

Spil 24_140916

                                                             P

P                    1KL               1HJ                2KL

3KL*             P                    3RU               P

4HJ                a.p

Well, nogle gange har makker prikværdierne efter forhåndspas. Jeg skulle ønske at vi havde meldt som angivet, men jeg brændte 4HJ ved at melde for passivt. Overraskende at kun ét par i klubben meldte den oplagte 4HJ. Der må være noget vi kan lære her!

Rico og jeg meldte næsten som angivet. Dog meldte formanden 2NT visende en god hånd med hjerterstøtte efter sin forhåndspas. Gissemann brægede 3KL i øst, og nu begik jeg fejlen: Jeg meldte 3HJ, der ikke er inviterende. Jeg tænkte at Rico ikke havde fire dækkere – formanden åbner på alt der kan krybe og gå – men der tog jeg fejl. Og jeg skulle have meldt pas og sagt ”hvaaa, har du supermax, makker?”, og så ville Rico nok opdage, at han aldrig har forhåndspasset så god en hånd før og melde 4HJ.

Princippet om, at pas er inviterende når vi har krævet til 3HJ, bruges i alle tilsvarende situationer og kaldes på nudansk ”principal of fast arrival” – dvs den langsomme vej (pas her) viser tillæg, mens den hurtige (3HJ) viser minimum. Bemærk, at Rico disciplineret ikke lod sig presse i 4HJ trods en superlækker hånd; vi melder ind på hænder hvor 3HJ er rigelig højt selv over for Nords hånd her. Fejlen var udelukkende min som syd.